Convenis fiscals

Convenis fiscals entre Andorra i altres països

Els convenis fiscals són l’eina internacional en favor de la transparència i col·laboració fiscal entre països per evitar l’evasió d’impostos a nivell internacional. Des d’Andorra ja fa temps que es treballa en un marc legislatiu que incentivi la inversió estrangera, la captació de talent i la diversificació econòmica del país.

Els objectius principals d’aquets convenis internacionals són:
  • Mantenir la idiosincràsia i especificitats dels països petits per a la seva singularitat i supervivència en un mon global
  • Entrar a la UE, al Banc central Europeu i al FMI
  • No patir una doble imposició entre països pel mateix concepte
  • Sortir de la llista negra de paradisos fiscals
  • Mantenir el nivell de qualitat de vida actual

A IS21 Integral Serveis treballem en paral·lel a l’evolució de aquests els convenis fiscals entre Andorra i altres països: Espanya, Portugal, França, Suïssa, OCDE ... I dels quals en fem ressò a través del nostre blog:


cdi andorra paisos baixos corea del sud i belgica

Andorra suma nous països a la llista dels convenis de no doble imposició

El Govern d'Andorra ha signat aquest octubre de 2023 el Conveni de no doble imposició - CDI amb els Països Baixos i, properament, formalitzarà els ja pactats amb Corea del Sud i Bèlgica. Què suposen aquests convenis per a inversors residents i no-residents d’Andorra?

intercanvi automàtic d’informació

L’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal es consolida i amplia

La modificació introduïda amplia la llista d’Estats amb els quals, l’any 2019, el Principat d’Andorra intercanviarà automàticament informació en matèria fiscal relativa a comptes financers propis del 2018.

llei intercanvi automatic informacio andorra

Llum verda al projecte de llei d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal a Andorra

El govern andorrà va presentar, el passat 16 de juny, el projecte de Llei d’Intercanvi Automàtic d’Informació en matèria fiscal, que fixa l’intercanvi de dades entre Andorra i els 81 països adherits a l’acord. A qui afectarà aquesta llei?

Conveni cdi andorra luxemburg

CDI entre Andorra i Luxemburg per evitar la doble imposició d’impostos sobre la renda i prevenir l’evasió fiscal

El Conveni entre el Principat d’Andorra i el Ducat de Luxemburg per evitar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i prevenció de l’evasió fiscal es va publicar al BOPA el passat 23 de desembre de 2015.

cdi andorra competitivitat empreses andorranes

El CDI i la competitivitat de les empreses andorranes

La competitivitat de l'economia del Principat d'Andorra passa per la internacionalització de les seves empreses, l'obertura a la inversió estrangera i la millora de l’estructura empresarial.

cdi andorra espanya 2016

El CDI entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya, en vigor des del dia 26 de febrer del 2016

El passat desembre de 2015 es va publicar l’edicte pel qual es va fer públic al butlletí Oficial del Principat d’Andorra el Conveni entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya per evitar la doble imposició (CDI) en matèria d’impostos sobre la renda i prevenir l’evasió fiscal. Aquest, però, entrarà…

CDI Andorra Portugal conveni doble imposicio

Entra en vigor el CDI entre Andorra i Portugal

El Conveni entre Andorra i Portugal per evitar la doble imposició (CDI) i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda ha entrat en vigor un cop ratificat pels dos estats. La seva aplicació serà efectiva al iniciar el 2018.

Suissa posa fi al secret bancari 2018

Suïssa posa fi al secret bancari

Després de 83 anys en funcionament, Suïssa posa fi al secret bancari. Arran dels acords d’intercanvi automàtic d’informació fiscal establerts, l’any 2014 i 2015 respectivament amb els països membres de la OCDE i amb la UE, Suïssa aplega, a partir d’aquest mes de…

fiscalitat internacional cdi andorra

Fiscalitat internacional: claus del CDI entre Andorra i Espanya

El Principat d’Andorra treballa des de l’any 2009 en l’obertura del seu model econòmic i financer, basat en la transparència. Aquest nou marc fiscal ha permès al Principat d’Andorra negociar acords bilaterals per evitar la doble imposició (CDI). Afavorint així tan la inversió estrangera com a les empreses andorranes que presten serveis a l’estranger.

Conveni fiscal multilateral Andorra OCDE mesures BEPS

Andorra signa el conveni fiscal multilateral de l’OCDE per aplicar les mesures BEPS

El ministre de Finances d’Andorra, Jordi Cinca, va firmar el Conveni multilateral de l’OCDE per prevenir l’erosió de la base imposable i el trasllat de beneficis (BEPS). Aquest nou acord marca un abans i un després en la història dels convenis fiscals i ofereix una major seguretat a les empreses garantint un millor funcionament del sistema tributari internacional.

x