Gestió administrativa, comptable i fiscal de l'empresa

Integral Serveis 21 som una companyia orientada a empreses i inversors, tant andorrans com estrangers. Assessorem els nostres clients per tal que es beneficiïn del model fiscal i econòmic del Principat. Atenem a les demandes dels inversors, els oferim serveis de disseny i optimització de l'estructura societària per a la seva implantació al Principat, així com la gestió administrativa, comptable i fiscal de l'empresa.
gestoria andorra
Andorra està realitzant un camí exemplar cap a un model de transparència i d'homologació fiscal internacional que permet que les empreses andorranes gaudeixin d'un diferencial fiscal competitiu amb l’entorn. El país està esdevenint un escenari perfecte per a qualsevol empresa que vulgui operar a tot el món. L’estabilitat política, social i econòmica del país, a més de les seves possibilitats econòmiques, fiscals i la seva qualitat de vida, fan d’Andorra un destí molt atractiu per als inversors.
Serveis

A Integral Serveis 21, oferim suport des de la idea embrionària del projecte empresarial o de negoci fins a la seva creació.

 • Tràmits d'autorització d'inversió estrangera directa (per a no residents)
 • Sol·licitud de reserva de denominació social
 • Redacció dels estatuts socials
 • Constitució, modificació, dissolució i liquidació de societats
 • Confecció del llibre d'actes de la societat
 • Nomenament de càrrecs, ampliacions de capital, poders, canvis de domicili...
 • Tramitació d'obertura de comerç
  • Sol·licitud d'obertura de comerç
  • Tramitació del número de registre tributari (NRT)
  • Alta a la Seguretat Social
Altres

A Integral Serveis 21 també donem resposta a les necessitats operatives quotidianes.

 • Suport en la recerca del local - domicili
 • Gestió i control de la correspondència oficial i comercial. Informació immediata per correu electrònic
 • Gestió davant dels organismes / institucions corresponents
 • Tramitació de canvi de plaques de vehicle
 • Suport en tramitacions duaneres
 • Gestions davant de FEDA, Andorra Telecom, etc..
 • Suport en la cerca de personal
x