Política de privacitat

En utilitzar el present Lloc Web, les Aplicacions, i / o al comunicar-se electrònicament amb INTEGRAL SERVEIS 21 SLU a través del seu web www.is21.ad; es recullen i es tracten les dades personals que se sol·licita a l’Usuari. Les dades subministrades per l’Usuari quedaran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de INTEGRAL SERVEIS 21 SLU. el qual serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats per l’Usuari. L’usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessàries per a la prestació dels serveis pactats, els quals es regeix per la present política de privacitat.

La informació personal recollida dels clients registrats s’emmagatzema en una base de dades propietat de INTEGRAL SERVEIS 21 SLU que assumeix les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb el que estableix la Llei LQPD 29/2021, del 28 d’Octubre, qualificada de protecció de dades personals; així com el Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal RGPD UE- 2016/679.

INTEGRAL SERVEIS 21 SLU, a través del seu web, utilitzarà les dades subministrades per l’Usuari de manera interna per donar a conèixer a l’Usuari serveis i publicacions que pogués considerar d’interès pels usuaris.. En qualsevol cas, les seves dades seran tractades amb un nivell de protecció d’acord a les normes aplicables sobre Protecció de Dades i no se sotmetran a decisions automatitzades.

El responsable del tractament de les dades personals que l’Usuari faciliti a l’accedir i utilitzar el Lloc Web i les Aplicacions és INTEGRAL SERVEIS 21 SLU. amb domicili social a aquests efectes: Avda. Carlemany 117 3-B  – AD700 Escaldes-Engordany  (Principat d’Andorra).

La legitimació per al tractament és l’interès legítim de  INTEGRAL SERVEIS 21 SLU en mantenir la relació existent amb l’Usuari i, si escau, el seu consentiment. Per tant, INTEGRAL SERVEIS 21 SLU recollirà i mantindrà les seves dades mentre la relació sigui vigent i, si escau, l’Usuari no revoqui el consentiment que ha prestat al tractament de les seves dades. En tot cas, quan les dades personals no siguin necessaris per al fi per al qual van ser recollides i mentre no es procedeixi a la cancel·lació definitiva dels mateixos, es conservaran de forma bloquejada.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, supressió de les seves dades de caràcter personal subministrades a la web www.is21.ad, mitjançant comunicació escrita dirigida a  INTEGRAL SERVEIS 21 SLU, Avda. Carlemany 117 3-B – AD700 Escaldes-Engordany (Principat d’Andorra). Aquesta comunicació també es podrà realitzar mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça del nostre DPD : dpo@andorra-dataprotect.com

L’usuari es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació de les dades personals que hagi facilitat. Qualsevol pèrdua o dany causat al Lloc web o per a agents, a INTEGRAL SERVEIS 21 SLU o de qualsevol tercer mitjançant la comunicació d’informació errònia, inexacta o incompleta serà responsabilitat única i exclusiva de l’Usuari.

 

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

El titular actua amb la màxima diligència possible perquè les dades i la informació que ofereix al seu lloc web estigui actualitzada en tot moment, si bé no garanteix ni es fa responsable de l’exactitud i actualització dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment. EL TITULAR tampoc serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc web. 

La durada de la prestació del servei del lloc web i dels serveis és de caràcter indefinit. Sense perjudici de l’anterior, INTEGRAL SERVEIS 21 SLU  es reserva el dret d’interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del Web o de qualsevol dels serveis que ho integren.

INTEGRAL SERVEIS 21 SLU no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

  • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del Web i/o dels seus serveis o continguts.
  • La falta d’utilitat, adequació o validesa del Web i/o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris.
  • L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.
  • La recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió o transmissió, per part dels usuaris, dels continguts.
  • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents Condicions Generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l’ordre públic, del lloc web, els seus serveis o continguts, per part dels usuaris.
  • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en el lloc web.
  • L’incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris a través del lloc web

Les relacions comercials amb els clients es regiran per les condicions generals que, si s’escau, s’estableixin per EL TITULAR en un document específic a aquest efecte, o pels pactes concrets que es puguin acordar amb els clients. 

 

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret del Principat d’Andorra. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li. 

Tota informació i documentació disponible en altres idiomes diferents al català de la present pàgina web es proporciona únicament a efectes informatius. En cas de discrepància entre el contingut de la versió en altres idiomes diferents al català i el de la versió original en català prevaldrà el d’aquesta última

x