Impostos a Andorra

Andorra és un país que, últimament, està atraient l'atenció d'inversors i nous residents d'altres països, principalment pels avantatges fiscals. 
 

Quin és l'IVA d'Andorra?

Andorra té un Impost sobre el Valor Afegit conegut com IGI (Impost General Indirecte) del 4,5% de forma generalitzada al principat.
 

Quin és l'IRPF d'Andorra?

Aquí trobem una dels principals avantatges d'aquest país, sobretot si comparem amb Espanya i França. A Andorra es paga l'IRPF segons la quantitat d'ingressos que rebi la persona, trobant els següents trams:

  • Fins a 24.000€ de renda, l'IRPF serà d'un 0%
  • De 24.001 € fins a 40.000€ de renda, l'IRPF serà d'un 5%
  • A partir dels 40.000€ de renda, l'IRPF serà d'un 10%

Parlem de trams, és a dir, si en la teva renda consta que has de tributar 50.000€, tindràs 24.000€ exempts de pagar IRPF (0%), 15,999€ del qual pagaràs un 5% d'IRPF i finalment 10.000€ que pagaràs un 10% d'IRPF.

Hi ha més impostos a Andorra?

A diferència dels seus països veïns (Com Espanya), Andorra no aplica l'Impost sobre el patrimini (a Espanya existeix un 3,5% per a quantitats superiors a 10 milions d'euros).

Quant a l'impost de transmissions patrimonials (ITP), a Andorra es situa entre un 4% i 4,5%, segons si es tracta d'una persona física o jurídica, mentre que a Espanya pot arribar al 10% en alguns casos.


baixa fiscalitat andorra

Andorra, el segon país amb la pressió fiscal més baixa de la zona euro

Andorra juga amb molt d’avantatge, especialment amb relació als països de més proximitat, amb els quals té relacions econòmiques i dels quals provenen les principals inversions. Les figures impositives principals tenen els tipus més baixos d’Europa i aquest fet converteix el Principat en el país on menys pressió fiscal pateixen els ciutadans i les empreses.

avantatges fiscals a andorra

Els avantatges fiscals d’Andorra, un atractiu per a esportistes d’elit i ara també per a youtubers

Els convenis signats per evitar la doble imposició (CDI) fiscal, l’establiment d’un IRPF de tipus únic al 10% i l’IGI (l’equivalent a l’IVA o al TVA) més baix d’Europa, són els principals motius que es tenen en compte per instal·lar-se a Andorra.

impostos loteria a andorra

Què fer si et toca la loteria de Nadal a Andorra?

Si el guanyador és resident fiscal a Andorra, amb l'entrada en vigor del Conveni per evitar la doble imposició de rendes entre el Principat i Espanya, el premiat ja no és gravat a Espanya i la potestat tributària es trasllada al Principat d'Andorra.

impost de societats a andorra

Derogació de règims especials de l’impost de societats

La modificació de la Llei 95/2010 de l’Impost de Societats preveu que l’any 2021 les societats dedicades al comerç internacional de mercaderies que no passen per Andorra i les de gestió i inversió financera intragrup, passin a tenir el tipus impositiu general del 10% o el vigent en el moment de l’aplicació.

herencies i successions andorra

Herències i successions a Andorra: els hereus poden retirar els diners i/o actius?

Les transmissions en successions hereditàries a Andorra, així com les adquisicions de béns i drets per donació, no estan subjectes a l’impost del IRPF.

impost societats andorra

El govern andorrà reclama la presentació de les declaracions relatives a l’impost sobre societats

La Direcció adjunta de Gestió i Atenció al Contribuent del Departament de Tributs i de Fronteres ha fet públic en el BOPA les societats que a dia d’avui no han presentat les declaracions relatives a l’impost sobre societats corresponents als exercicis 2012 i 2013, així com les corresponents als exercicis 2013 i 2014… Si és el teu cas, IS21 és la solució.

Andorra atraccio inversio estrangera

Andorra, pol d'atracció per a la inversió estrangera

Andorra compta, en l'actualitat, amb un marc fiscal favorable a la inversió estrangera. T'expliquem la transformació legislativa, els canvis en matèria d'impostos i transparència fiscal que en aquests darrers ha viscut Andorra.

Intercanvi automàtic informació Andorra UE

Qui són subjectes de l’IAI a Andorra i amb quins països s’intercanvia informació?

L’article 3 de la Llei IAI estableix qui són subjectes obligats per a l’intercanvi automàtic d’informació entre els 28 estats membres de la Unió Europa i el Principat d’Andorra, un cop Andorra signi els acords.

Llei IAI Andorra del 30 de novembre

Quina és la normativa aplicable en relació amb l’IAI a Andorra?

En relació amb la implementació de la llei d’Intercanvi Automàtic d’Informació IAI, Andorra ha ratificat els acords IAI amb la Unió Europea i el conveni relatiu a l’assistència administrativa mútua en matèria fiscal o Conveni multilateral de l’OCDE.

avís tributació irpf andorra

Avís per als administradors obligats a tributar l’IRPF

Consulta el comunicat que el Departament de Tributs i Fronteres ha publicat per informar sobre el deure de complir amb les obligacions censals corresponents dels administradors o membres d'òrgans administratius. Si estàs obligat a tributar l’IRPF, amb nosaltres hi sortiràs guanyant.

x