Suissa posa fi al secret bancari 2018

Suïssa posa fi al secret bancari

Després de vuitanta-tres anys en funcionament, Suïssa ha posat fi al secret bancari. Arran dels acords d’intercanvi automàtic d’informació fiscal establerts, l’any 2014 i 2015 respectivament amb els països membres de la Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) i amb la Unió Europea (UE), Suïssa aplega, a partir d’aquest mes de gener, les dades bancaries dels clients estrangers. Segons dades de l’Associació Suïssa de Banquers (ASB), el país lidera la gestió mundial de fortunes privades procedents de ciutadans estrangers, amb un 25% de quota de negoci. En total, els 266 bancs suïssos administren 6,1 bilions d’euros, dels quals la meitat procedeixen de l’estranger.

Així doncs, a partir de l’any 2018, Suïssa traslladarà automàticament, als països amb els quals ha ratificat l’acord, les dades de l’exercici 2017 corresponents als ingressos -interessos o dividends-, la quantia dipositada i els guanys derivats de la venda d’actius d’aquells ciutadans estrangers amb comptes bancaris al país. L’acord, però, no contempla la cooperació en base a dades robades.

El sistema bancari suís

Suïssa és dels estats financers internacionals de referència mundial. El sector bancari genera 167.000 llocs de treball i suposa el 9,3% del PIB suís.

La llei sobre el secret bancari, aprovada l’any 1934, ha atret durant vuit dècades els grans patrimonis privats procedents de l’estranger, ja que impedia que tercers actors poguessin accedir a les dades bancàries dels ciutadans amb comptes a Suïssa. Només els organismes competents d’aquells països amb els quals s’havia subscrit un acord per evitar la doble imposició (CDI) podien reclamar la informació sobre les dades bancàries d’un ciutadà, sempre i quan facilitessin el nom i número de compte de la persona en qüestió i demostressin obligatòriament que havia evadit impostos.

Llei d’intercanvi automàtic d’informació

El Principat d’Andorra ha implementat recentment la Llei d’Intercanvi Automàtic d’Informació en matèria fiscal. Així doncs, els bancs andorrans repliquen el model suís: a partir del 2018 Andorra haurà de facilitar, als 81 països amb els quals ha subscrit l’acord, les dades fiscals dels clients estrangers corresponents a l’exercici d’aquest any.


x