Invertir a Andorra amb el 100% de capital estranger és possible

Andorra està immersa en un procés d'obertura que permet invertir amb el 100% del capital estranger i col·laborar en la diversificació del model de creixement del país. Es poden constituir noves societats que alhora faciliten els tràmits per obtenir la residència. També s'ha simplificat la tramitació de permisos de residències passives o no lucratives i els permisos de residència per raons empresarials, esportives, culturals o científiques.
Invertir a Andorra permet la potenciació de nous sectors i el manteniment dels seus avantatges competitius. La situació geogràfica entre Espanya i França, la fiscalitat reduïda, l’estabilitat institucional, la seguretat jurídica i l’alta qualitat de vida, fan d’aquest país un destí altament atractiu.
La culminació de la reforma fiscal i del procés d'obertura i homologació econòmica d'Andorra, han estat fruit de la signatura dels convenis per evitar la doble imposició -inicialment amb França i Espanya, i seguidament amb la resta de països-, de la unificació de tots els impostos indirectes en Impost General Indirecte i de la implantació d'un IRPF molt avantatjós. Totes aquestes modificacions han permès dotar de solidesa les inversions fetes al país.

Per què és interessant el nou model fiscal?

01. Perquè un tipus general del 10% sobre el benefici és molt més baix que el dels països de l’entorn.

02. Perquè les exempcions del 80% de l’impost per a societats de comerç internacional, d'explotació d'intangibles o de finançament intragrup, o els efectes de la Participation in exemption (exempció de dividends i increments de patrimoni de les participades), col·loquen la inversió a Andorra en la primera línia de les jurisdiccions més competitives.

03.Perquè l'I.G.I. (equivalent a l'IVA o al TVA) al 4'5% permet mantenir un diferencial de preus suficientment atractiu pel comerç i pel turisme del qual els inversors poden beneficiar-se.
Serveis

A Integral Serveis 21, oferim suport des de la idea embrionària del projecte empresarial o de negoci fins a la seva creació.

 • Tràmits d'autorització d'inversió estrangera directa (per a no residents)
 • Sol·licitud de reserva de denominació social
 • Redacció dels estatuts socials
 • Constitució, modificació, dissolució i liquidació de societats
 • Confecció del llibre d'actes de la societat
 • Nomenament de càrrecs, ampliacions de capital, poders, canvis de domicili...
 • Tramitació d'obertura de comerç
  • Sol·licitud d'obertura de comerç
  • Tramitació del número de registre tributari (NRT)
  • Alta a la Seguretat Social
Altres

A Integral Serveis 21 també donem resposta a les necessitats operatives quotidianes.

 • Suport en la recerca del local - domicili
 • Gestió i control de la correspondència oficial i comercial. Informació immediata per correu electrònic
 • Gestió davant dels organismes / institucions corresponents
 • Tramitació de canvi de plaques de vehicle
 • Suport en tramitacions duaneres
 • Gestions davant de FEDA, Andorra Telecom, etc..
 • Suport en la cerca de personal
×