CDI Andorra Portugal conveni doble imposicio

Entra en vigor el CDI entre Andorra i Portugal

El Conveni entre el Principat d’Andorra i la República de Portugal per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda (CDI) ha entrat en vigor -des del 23 d'abril-, un cop ratificat pels dos estats per l’acompliment dels procediments interns necessaris. Tot i això, la seva aplicació no serà efectiva fins a 1 de gener del 2018.

En funció de la tipologia de rendes, es modificarà la tributació existent actualment en quant a les retencions que han de practicar els empresaris andorrans per l’Impost sobre la Renda dels No Residents (IRNR), així com per les retencions que poden suportar aquests per operacions realitzades a Portugal.

Així doncs, amb caràcter general, els ingressos procedents de les prestacions de serveis tributaran únicament en l’estat de residència del prestador del servei, eliminant d'aquesta manera l'obligació de practicar retencions per IRNR per part del pagador de les rendes.

Amb l’aplicació del CDI, es reduirà la càrrega tributària que suportaven les persones i empreses residents fiscals a Andorra que generaven rendes a Portugal i viceversa.

En el quadre superior es recullen les principals implicacions fiscals, en funció de la tipologia de rendes. Tanmateix, però, no s'han tingut en compte les particularitats que pot presentar cada cas. Contacta amb l'equip d'IS21 per analitzar la situació i rebre assessorament personalitzat.


x