cdi andorra competitivitat empreses andorranes

El CDI i la competitivitat de les empreses andorranes

La competitivitat de l'economia del Principat d'Andorra exigeix la internacionalització de les seves empreses i l'obertura a la inversió estrangera i a la millora de l’estructura empresarial. És aquesta l'única resposta possible davant el fenomen irreversible de la globalització de l'activitat econòmica mundial.

El nou model econòmic i fiscal andorrà, basat en la liberalització de les inversions exteriors, posa a disposició de l’inversor internacional múltiples oportunitats estratègiques, tant a nivell empresarial com individual, que complementades amb un competitiu i nou marc fiscal satisfaran les expectatives dels inversors.

Els canvis econòmics-fiscals suposen una excel·lent oportunitat per als empresaris andorrans que desitgen prestar serveis a l’estranger sense ser sotmesos a la retenció de l’origen. El nou marc fiscal ha aconseguit que Andorra abandoni definitivament, front les autoritats espanyoles, la consideració de paradís fiscal, la qual cosa ha permès la negociació i la signatura de convenis per evitar la doble imposició (CDI). Aquest fet millora el tracte fiscal que reben el empresaris andorrans per part de les jurisdiccions on es fixen els objectius empresarials.

Andorra amb els seus particulars i atractius avantatges fiscals, econòmiques i financeres, a més de la seva integració en un context internacional, esdevé una plataforma molt atractiva de creixement, optimització i expansió per a empreses estrangeres que busquen nous països i ciutats on invertir i establir les seves activitats amb vocació internacional.

Així mateix, la signatura dels CDIs (França, Luxemburg i Espanya) suposa el reconeixement i confirmació del sistema tributari andorrà, i per tant, l'existència d'un element clau per a l'atracció d'inversió estrangera.

El CDI subscrit entre Espanya i Andorra (més els CDIs ja signats pel Principat amb França i Luxemburg) contribuirà a consolidar i incrementar la internacionalització de les empreses andorranes, ampliant el mercat potencial andorrà. Es tracta d’un conveni que permet a les empreses andorranes prestar serveis a l’estranger sense haver de pagar impostos als dos països, així com als empresaris estrangers establir negocis a Andorra i només estar sotmesos a imposició d’impostos en aquest estat.

Cal destacar que, fins ara, les empreses andorranes que oferien serveis a Espanya estaven gravades amb una retenció del 24% i a França ho estaven amb un 33.33%. Amb l'entrada en vigor el 26 de febrer del 2016 del CDI Espanya-Andorra es beneficiaran de la supressió de càrregues fiscals en forma de retencions. A més, podran aplicar mecanismes més eficients per eliminar la doble imposició suportada, obtenint una reducció dels costos fiscals i una major rendibilitat dels marges de negoci, la qual cosa implica una millora de la competitivitat de les empreses andorranes de capital propi o estranger.

D'altra banda, el CDI Espanya-Andorra contribueix a una major i millor protecció de la seguretat jurídica de les inversions estrangeres, a més d’aportar molts beneficis a la projecció internacional d’Andorra, així com a la competitivitat i obertura de l’economia andorrana.


x