A IS21 trobaràs l'assessorament adequat que respongui a tots els teus dubtes i una guia personalitzada per sol·licitar i obtenir el permís de residència que necessites per viure a Andorra. Contacta i exposa el teu cas amb nosaltres i t'atendrem eficaçment sense compromís.

A continuació, s'ofereix informació útil per entendre les peculiaritats de l'obtenció de la residència fiscal a Andorra.

Residents fiscals a Andorra

El resident fiscal a Andorra és la persona o entitat que, segons la legislació pròpia del Principat, té l'obligació de pagar impostos sobre els seus ingressos globals, és a dir, sobre tots els seus ingressos obtinguts tant dins com fora del país. Aquesta condició et permetrà aprofitar els beneficis fiscals, que són molt més atractius que els dels països de l'entorn.

La residència fiscal es determina d'acord amb els criteris establerts per les lleis fiscals d'Andorra. En el cas de les persones físiques, hi ha 3 tipus de residències:

 • La residència activa és la que t'autoritza a residir al país per treballar.
 • La residència activa per compte propi et permet residir al país i treballar a la teva pròpia empresa.
 • La residència passiva és la que t'autoritza a residir al país sense treballar.
 

En tots aquests casos existeixen una sèrie de criteris i requisits per a l'obtenció de la residència fiscal a Andorra.

Residència Activa

Aquesta s'ofereix de forma temporal o permanent segons el sistema de quotes del país. Pot ser sol·licitada, d'acord amb la legislació vigent, per tota persona recent arribada al país que:

 • S'aculli a la quota reglamentàriament establerta. I és que no totes les sol·licituds són acceptades. Per això, el primer pas és que hi hagi una quota oberta per a la incorporació d'estrangers en el sector o lloc de treball per al qual se sol·licita i, a més, compleixi amb els requisits.
 • Disposi d'un contracte de treball amb una empresa legalment constituïda al país.
 • Estableixi la seva residència permanent i efectiva al Principat d'Andorra.
 

Per fer la sol·licitud hauràs de lliurar, com a mínim, la següent documentació degudament legalitzada:

 • Formulari de sol·licitud per a residència activa
 • Original i fotocòpia del passaport vigent
 • Certificat d'antecedents penals amb el document de declaració jurada
 • Una fotografia carnet
 • Document acreditatiu d'allotjament a Andorra o certificat de domicili
 • Document acreditatiu de l'estat civil
 • Currículum Vitae amb documentació acreditativa professional
 • Revisió mèdica favorable
 • Contracte de treball
 

D'altra banda, una vegada acceptada, cal registrar-se al Comú de la parròquia on es resideix en un termini màxim de 3 mesos.

A més, es recomana realitzar una sèrie de tràmits i estratègies que facilitaran la teva estada al país. No dubtis a contactar amb nosaltres per la teva tranquil·litat i posada en marxa de la teva nova residència.

Residència activa per compte propi

Permet residir i exercir una activitat per compte propi de forma permanent durant la vigència de l'autorització. La pot sol·licitar, d'acord amb la legislació vigent, tota persona recent arribada que:

 • S'aculli a la quota establerta reglamentàriament.
 • Exerceixi una activitat per compte propi.
 • Estableixi la seva residència de forma permanent al Principat d'Andorra.
 

A més, a part de la documentació requerida per a la seva sol·licitud, és necessari:

 • Haver obtingut l'autorització d'inversió estrangera corresponent per constituir una societat andorrana en la qual tingui una participació superior al 34% i haver constituït legalment la societat de referència.
 • Exercir un càrrec en l'òrgan d'administració de la mateixa societat.
 • Acreditar, en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la data d'entrada de la sol·licitud d'autorització d'immigració, que la societat legalment constituïda i de referència en el punt anterior és titular d'un comerç degudament registrat i en activitat al Principat d'Andorra.
 • Fer efectiu i dipositar a l'Autoritat Financera Andorrana (AFA), en el mateix moment en què es presenta la sol·licitud d'autorització d'immigració, l'import de cinquanta mil (50.000 euros) no remunerats.
 

Residència passiva

Permet residir i tenir la seva residència fiscal a Andorra sense treballar o, en casos específics, exercint una activitat professional sempre que tingui com a destinataris principals persones o entitats no residents al Principat.

Des de l'entrada en vigor de la llei d'inversió estrangera, s'han ampliat els perfils per als quals es permet obtenir una residència fiscal passiva a Andorra amb l'objectiu de dinamitzar el teixit econòmic del país.

Així doncs, la residència passiva es subdivideix en 4 tipologies de persones o permisos amb els seus respectius tràmits i requisits:

 1. Residència sense activitat lucrativa
 2. Residència per a professionals amb projecció internacional
 3. Residència per raons d'interès científic, cultural o esportiu
 4. Residència per ingrés en centre geriàtric o en centre de cures mèdiques o terapèutiques, sempre que siguin privats.
 

Pots consultar tota la informació sobre els tràmits i requisits de cada cas a la web oficial d'immigració d'Andorra (en català) o contactar directament amb nosaltres per obtenir un assessorament personalitzat, ràpid i eficaç.

Altres casos especials de residència a Andorra són:

 • La Residència per agrupació familiar
 • Permís de treball transfronterer
 • Residència per a nòmades digitals
 • Residència per a participants en programes d'emprenedors
 • Residència i treball per al personal de centres educatius

Contacta'ns

Serveis

A Integral Serveis 21, oferim suport des de la idea embrionària del projecte empresarial o de negoci fins a la seva creació.

 • Tràmits d'autorització d'inversió estrangera directa (per a no residents)
 • Sol·licitud de reserva de denominació social
 • Redacció dels estatuts socials
 • Constitució, modificació, dissolució i liquidació de societats
 • Confecció del llibre d'actes de la societat
 • Nomenament de càrrecs, ampliacions de capital, poders, canvis de domicili...
 • Tramitació d'obertura de comerç
  • Sol·licitud d'obertura de comerç
  • Tramitació del número de registre tributari (NRT)
  • Alta a la Seguretat Social
Altres

A Integral Serveis 21 també donem resposta a les necessitats operatives quotidianes.

 • Suport en la recerca del local - domicili
 • Gestió i control de la correspondència oficial i comercial. Informació immediata per correu electrònic
 • Gestió davant dels organismes / institucions corresponents
 • Tramitació de canvi de plaques de vehicle
 • Suport en tramitacions duaneres
 • Gestions davant de FEDA, Andorra Telecom, etc..
 • Suport en la cerca de personal
x