llei intercanvi automatic informacio andorra

Llum verda al projecte de llei d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal a Andorra

El govern andorrà va presentar, el passat 16 de juny, el projecte de Llei d’Intercanvi Automàtic d’Informació en matèria fiscal, que fixa l’intercanvi de dades entre Andorra i els 81 països adherits a l’acord.

El Principat d’Andorra es troba immers en un procés de transformació del seu model econòmic i financer. El primer pas va ser l’aprovació, al setembre del 2009, de la Llei d’Intercanvi d’Informació Fiscal amb sol·licitud prèvia, basada en el model establert per l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), amb la qual Andorra renunciava a la seva condició de paradís fiscal. Des de llavors, s’han signat fins un total de 23 convenis d’intercanvi fiscal sense caràcter retroactiu, fins arribar al projecte de Llei d’Intercanvi Automàtic d’Informació en matèria fiscal a Andorra, presentat el passat 16 de juny pel consell de ministres.

Llei d’Intercanvi Automàtic d’Informació en matèria fiscal a Andorra

La Llei d’Intercanvi Automàtic d’Informació regula, a través del Conveni del Consell d’Europa i de l’Organització per a la Cooperació de Desenvolupament Econòmic (OCDE) sobre l’assistència administrativa mútua en matèria fiscal, l’intercanvi d’informació automàtica entre Andorra i els altres estats adherits -l’acord integra 81 països-.

Així doncs, a partir del 2018, segons estableix el projecte de llei -que encara s’ha de sotmetre a aprovació- Andorra haurà de facilitar les dades fiscals, corresponents a l’exercici de l’any 2017, d’aquells comptes preexistents de persones físiques amb un saldo superior al milió de dòlars. El projecte de Llei d’Intercanvi Automàtic d’Informació en matèria fiscal a Andorra apunta l’ajornament, fins al 2019, de la comunicació automàtica dels comptes de persones físiques amb residència fiscal fora d’Andorra amb un saldo inferior al milió de dòlars, així com els comptes de persones jurídiques amb un valor superior als 250.000 dòlars.

A qui afecta la Llei d’Intercanvi Automàtic d’Informació en matèria fiscal?

El Ministeri de Finances d’Andorra serà l’òrgan encarregat de lliurar la informació fiscal a les autoritats competents de cada país. El projecte de llei senyala que aquest acord afectarà les persones físiques o entitats titulars del compte residents fiscals a un estat membre de la Unió Europea o a un país on s’ha aplicat l’acord d’intercanvi automàtic d’informació, així com a les entitats residents a Andorra, sucursals d’entitats no residents situades al país, asseguradores i entitats operatives del sistema financer (bancs, societats financeres d’inversió, agències financeres d’inversió, societats gestores de patrimonis i societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva en actius financers).

Aquesta primera versió del projecte de Llei d’Intercanvi Automàtic d’Informació en matèria fiscal a Andorra exclou una sèrie de comptes, tot i que es poden produir variacions fins arribar a l’aprovació definitiva del projecte. De moment, però, quedarien exclosos:

  • Comptes vinculats a contractes d’assegurances que instrumentin plans de pensions i altres instruments de previsió social amb aportacions anuals inferiors als 50.000 dòlars i amb una aportació màxima, al llarg de la vida, inferior al milió de dòlars.
  • Comptes vinculats a contractes d’assegurances i productes d’estalvi amb altres finalitats (adquisició d’un habitatge, situacions d’atur, accidents, invalidesa i malaltia en general o destinats a formació).
  • Comptes financers inactius amb un saldo inferior als 1.000 dòlars.
  • Comptes corrents operatius destinats exclusivament a cobrir pagaments vinculats a la titularitat o ús d’una segona residencia situada a Andorra (el saldo mitjà anual ha de ser inferior als 10.000 dòlars).
  • Comptes de custòdia on es dipositin només títols de deute públic emesos pel Govern d’Andorra o altres institucions públiques andorranes (el saldo mitjà anual ha de ser inferior als 50.000 euros).

Modalitats d’intercanvi d’informació en matèria fiscal aplicable a Andorra

La Llei d’Intercanvi d’Informació en matèria fiscal preveu tres modalitats:

  1. Intercanvi d’Informació amb sol·licitud prèvia: el país demandant ha de realitzar una petició mitjançant una sol·licitud. Andorra aplica aquesta modalitat des de l’any 2009.
  2. Intercanvi Automàtic d’Informació: permet l’intercanvi bilateral o multilateral regular. Andorra aplicarà aquest model a partir de l’any 2018.
  3. Intercanvi d’Informació Espontani: el país informant pot enviar les dades sense haver rebut cap sol·licitud o previ acord automàtic en cas de sospitar que la informació pot ser d’interès per a algun dels països que integren l’acord.

Fonts: El Periòdic d'Andorra i BonDia


x