Intercanvi automàtic informació Andorra UE

Qui són subjectes de l’IAI a Andorra i amb quins països s’intercanvia informació?

Tal com estableix l’article 3 de la Llei IAI, són subjectes obligats per l’IAI les institucions financeres andorranes obligades a comunicar informació, les entitats residents a Andorra i les sucursals d’entitats no residents situades a Andorra.

La Llei IAI, que materialitza l’Acord entre la Unió Europea i el Principat d’Andorra, permetrà l’intercanvi automàtic d’informació entre els 28 estats membres de la Unió Europa i el Principat d’Andorra.

Els acords bilaterals que Andorra signa amb altres estats, que materialitzen l’Acord multilateral entre autoritats competents, permetran l’intercanvi automàtic d’informació entre aquests estats i el Principat d’Andorra. L’activació d’aquest intercanvi serà quan Andorra signi acords bilaterals o multilaterals.

Font: Govern d'Andorra


x