baixa fiscalitat andorra

Andorra, el segon país amb la pressió fiscal més baixa de la zona euro

Andorra té el privilegi d’estar situada al capdamunt de la llista de països de la zona euro amb la pressió fiscal més baixa, inferior al 25%, amb només un país per davant seu; Irlanda. Una pressió fiscal homologada i competitiva, ara ja en uns paràmetres consolidats, un cop s’ha finalitzat el desplegament del marc fiscal, que mantenen el Principat com un emplaçament molt atractiu i competitiu per invertir en la creació de noves empreses.

Andorra juga amb molt d’avantatge, especialment amb relació als països de més proximitat, amb els quals té relacions econòmiques i dels quals provenen les principals inversions. Les figures impositives principals tenen els tipus més baixos d’Europa i aquest fet converteix el Principat en el país on menys pressió fiscal pateixen els ciutadans i les empreses.

L'Impost General Indirecte

Amb un 4,5%, l’impost sobre les vendes (IGI) és, amb diferència, el més baix del conjunt d’estats europeus. Els tipus oscil·len entre el 17% de Luxemburg, el més baix després d’Andorra, fins al 27% que s’aplica a Hongria. Països com Espanya, França i el Regne Unit, es troben a la franja mitjana, amb 21%, el primer, i un 20% de tipus general d’aquest impost, el segons i el tercer.

L'Impost de Societats

La mateixa situació es repeteix en el cas de l’Impost de Societats, amb un tipus únic del 10%, Andorra és, juntament amb Bulgària, el país que menys grava els beneficis de les empreses. A més, s’apliquen deduccions fiscals en determinats sectors i segons el tipus d’empresa. Mentre Malta és l’estat amb el tipus més elevat d’aquesta figura impositiva, un 35%, els països de l’entorn, com Espanya i França, apliquen un 25%, en el primer cas, i un 31% -que augmenta fins al 33,33% quan se supera el topall dels 250 milions de beneficis-. Al Regne Unit, les empreses tributen el 19% per aquest concepte.

L'IRPF

Finalment, l’impost que afecta directament la renda de les persones (IRPF) també es manté per sota que la majoria dels països d’Europa. A més, tots aquells ingresso en concepte de retribucions que estiguin per sota dels 24.000 euros queden exempts de tributar. A partir d’aquí, s’apliquen tipus impositius diferents en funció d’unes forquilles d’ingressos establertes, fins a un percentatge màxim del 10%. Es tracta del mateix que apliquen a Bulgària i està molt per sota dels tipus d’Espanya (21,3% al 43,5%), França 28,7% al 55,6%) o el Regne Unit (23,4% al 47%).

Aquesta comparativa confirma que Andorra és un emplaçament avantatjós per emprendre negocis. IS21 dóna l’assessorament en els processos de creació i d’implantació de noves empreses a Andorra.


x