Llei IAI Andorra del 30 de novembre

Quina és la normativa aplicable en relació amb l’IAI a Andorra?

La norma principal que desenvolupa IAI per als subjectes obligats andorrans és la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal (d’ara endavant, “Llei IAI”), publicada el 22 de desembre al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, la qual és directament vinculant i de compliment obligatori, i que ha entrat en vigor l’1 de gener del 2017.

En relació amb la implementació de l’IAI, Andorra ha ratificat els acords següents:

  1. Acord entre la Unió Europea i el Principat d’Andorra relatiu a l’intercanvi automàtic d’informació de comptes financers per millorar el compliment tributari internacional, signat el 12 de febrer del 2016, ratificat pel Consell General el 20 d’octubre del 2016. Suposa l’intercanvi d’informació de manera automàtica amb els seus 28 estats membres i Gibraltar. Va ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, número 67, del 16 de novembre del 2016.
  2. El Conveni relatiu a l’assistència administrativa mútua en matèria fiscal esmenat pel Protocol del 2010 (d’ara endavant, “Conveni multilateral OCDE”). El 5 de novembre del 2013 Andorra va signar el Conveni, i el Consell General, en la sessió del 28 de juliol del 2016, va aprovar el Conveni relatiu a l’assistència administrativa mútua en matèria fiscal, esmenat pel Protocol del 2010, i va ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, número 46, del 12 d’agost del 2016.

Així mateix, l’estàndard comú OCDE de les normes de comunicació i diligència deguda relatives a la informació sobre comptes financers serà una font d'interpretació per garantir la coherència de l'aplicació de la normativa.

Font: Govern d'Andorra


x