Andorra atraccio inversio estrangera

Andorra, pol d'atracció per a la inversió estrangera

Andorra compta, en l'actualitat, amb un marc fiscal favorable a la inversió estrangera. El petit país pirinenc va entendre que no podia donar l'esquena al fenomen de la globalització, pel que tenint en compte la greu crisi financera i econòmica de la zona euro i la voluntat de la comunitat internacional per avançar cap a la transparència de l'activitat financera, va decidir apostar per l'obertura de l'economia andorrana.

Així doncs, el 2009, després de la reunió del G20 celebrada a Londres, el Principat d'Andorra va mostrar la seva ferma voluntat de renunciar a la seva condició de paradís fiscal. Una intenció que es va materialitzar al setembre d'aquest mateix any, després de l'aprovació de la Llei d'Intercanvi d'Informació Fiscal amb sol·licitud prèvia, basada en el model establert per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). Des d'aquest primer conveni, la trajectòria ha estat imparable: fins a la data, Andorra ha rubricat amb 23 països convenis d'intercanvi fiscal, sense caràcter retroactiu. A partir de 2018, Andorra intercanviarà informació fiscal de manera automàtica, en base a les dades recopilades l'any anterior, és a dir, a l'exercici fiscal de 2017.

Transformació legislativa a Andorra

Aquest acord, sens dubte, va ser el primer pilar per aconseguir l'obertura del model econòmic i financer d'Andorra i atreure la inversió estrangera de sectors competitius, com el tecnològic o el sanitari. Així mateix, ha calgut, durant aquests últims set anys, realitzar una profunda transformació en la legislació andorrana: el 2011 va entrar en vigor la Llei d'Impostos Directes sobre la renda de no residents -amb un tipus general del 10% -, i el 2012 la Llei sobre l'Impost de Societats -amb un tipus fix del 10% - i la Llei sobre la Renda de les Activitats Econòmiques, també amb un tipus fix del 10%. Un any després, es va posar en marxa la Llei sobre l'impost general indirecte (IGI), amb un tipus fix del 4,5% i, el 2015, es va instaurar l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), que fixa un tipus competitiu progressiu d'un màxim del 10%. Així s'ha previst un mínim exempt per a rendes inferiors a el 5% i de l'5% per a rendes entre 24.000 € i 40.000 €

Inversió estrangera a Andorra

La ruptura definitiva del tradicional model d'inversió andorrà es va produir el 2012, amb l'aprovació de la Llei 10/2012 d'Inversió Estrangera. Fins aquest moment, el límit fixat per a la inversió estrangera en societats andorranes era del 49%. A partir de l'entrada en vigor de la Llei d'Inversió Estrangera -el 19 de juliol de 2012- el límit d'inversió va passar a ser del 100%, el que va permetre la plena entrada al país de capital estranger.

L'objectiu del govern d'Andorra és el d'atraure inversors estrangers en sectors econòmics estratègics com la sanitat d'elit -amb la implementació de la tecnologia clínica més avançada-, la formació i educació, la investigació i el desenvolupament (R + D) i el oci i el joc, entre d'altres. Tot i així, cal tenir en compte la ferma voluntat per protegir els sectors econòmics interns, inspirant-se en el model aplicat a Irlanda i Luxemburg.

Finalment, és important tenir en compte que Andorra ha signat amb França i Espanya els convenis de doble imposició (CDI), claus per promoure les inversions exteriors, tant de capital estranger a Andorra com de capital andorrà a l'exterior. Aquests acords afavoreixen la competitivitat internacional de les companyies, ja que dota als inversors de seguretat jurídica i redueix, a més, la càrrega fiscal.

Sens dubte, Andorra s'ha convertit en un pol d'atracció per als inversors estrangers que vulguin operar a nivell internacional amb una tributació homologada i atractiva. Si és el teu cas i vols invertir capital estranger a Andorra, en IS21 t'assessorarem sense cap compromís.


x