suport is21 nova marca andorra

IS21 Dóna suport a la creació de la nova marca Andorra

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) ha posat en marxa una interessant iniciativa per posar en valor la marca Andorra. L’objectiu d’aquesta acció, que es va donar a conèixer a finals del passat mes de desembre, és la de crear una nova marca Andorra que ajudi a potenciar la competitivitat del Principat a nivell internacional.

Durant els últims anys, Andorra ha dut a terme una sèrie de reformes econòmiques, fiscals i socials encaminades a la transformació del seu model econòmic i financer amb l’objectiu d’apostar per la transparència de la seva activitat financera i convertir-se en un pol d’atracció per a la inversió estrangera. Un seguit d’accions que han culminat amb l’entrada en vigor, aquest 2017, de la Llei d’Intercanvi Automàtic d’Informació en Matèria Fiscal.

Disseny de la nova marca Andorra

La redifinició de la nova marca Andorra, que aposta per donar a conèixer els nous atributs del Principat, es divideix en tres fases. La primera d’elles ha consistit en l’elaboració d’una enquesta, a nivell nacional, per tal de conèixer les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats d’Andorra des d’una visió interna. En aquesta primera fase, només han participat els residents andorrans, així com les empreses del país. Actualment, la CEA està analitzant les dades.

La segona etapa es troba enfocada a conèixer l’opinió internacional sobre Andorra. Així doncs, a partir de les respostes obtingudes a través del qüestionari a nivell nacional, s’elaborarà un nou formulari per tal que tots els estrangers que ho desitgin puguin aportar el seu punt de vista sobre el Principat d’Andorra.

L’últim estadi serà la implementació de la nova marca Andorra, prevista per al segon semestre del 2018. La CEA facilitarà les dades obtingudes al govern andorrà, per tal que pugui dur a terme les accions que consideri oportunes.

La creació de la nova marca Andorra és una iniciativa pionera que ajudarà a diversificar i fer créixer l’economia andorrana. Per aquest motiu, des d’IS21, donem suport a l’aposta de la Confederació Empresarial Andorrana per donar a conèixer internacionalment els avantatges que presenta el principat d’Andorra per als empresaris estrangers i turistes.


x