immigracio andorra residencia passiva

Immigració a Andorra: Andorra permet la residència al país

Andorra segueix apostant per la inversió estrangera i per l'arribada de nous residents, és a dir, continua potenciant la immigració de nous residents. La qualitat de vida, l’entorn natural i saludable, els sistemes educatius de primer nivell i el sistema sanitari contribueixen decisivament, juntament amb l’alt índex de seguretat ciutadana i personal. Sense oblidar un marc fiscal competitiu.

D’acord amb el Decret publicat el 17 de febrer de 2016, Andorra aplica la nova quota d’autoritzacions d’immigració de residència, coneguda com a permís de residència passiva. L’anterior Decret de Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència sense treball o passiva datava de 20 de novembre de 2013 i ha quedat derogada.

La nova quota total de permisos d’immigració de residència sense treball que s’habilita és de 600 persones, quedant assignats de la següent forma:

  • S’habiliten 490 permisos de residència sense activitat lucrativa. Aquest tipus de permís permet viure a Andorra més de 90 dies i és adequat per aquells qui volen residir al país sense exercir cap professió ni activitat econòmica.
  • S’habiliten 30 autoritzacions de residència per a professionals amb projecció internacional que són els qui, tot i residir al país, desenvolupen un mínim del 85% de la seva activitat professional fora d’Andorra.
  • Es reserven 50 permisos a persones de reconegut talent esportiu, cultural o científic que vulguin domiciliar la seva residència a Andorra.
  • Finalment s’han previst 30 permisos de residència per ingrés en centres geriàtrics privats o per ingrés en centres privats de cures mèdiques o terapèutiques.

És important destacar que les autoritzacions d’immigració de residència es concedeixen per rigorós ordre d’inscripció d’acord amb la data d’entrada de les sol·licituds. Tenen prioritat per obtenir el permís de residència sense treball els ciutadans espanyols, francesos i portuguesos, ja que els seus Estats han signat i ratificat un conveni amb Andorra en l’àmbit de la mobilitat dels seus residents. Els ciutadans dels Estats membres de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu segueixen en l’ordre de prioritat. Finalment, podran optar al permís de residència sense treball els ciutadans de la resta de països del món.


x