Requisits permís residència actiu a Andorra

Com aconseguir el permís de residència actiu a Andorra?

Com hem explicat en anteriors ocasions, el Principat d’Andorra presenta diversos avantatges que el converteixen en un indret especialment atractiu per viure-hi. A la fiscalitat avantatjosa cal sumar-li una renda per càpita superior a la mitjana dels països de l’OCDE, un alt nivell de seguretat, unes condicions més competitives i un entorn privilegiat. Tots aquests factors fan d’Andorra un país amb una molt bona qualitat de vida i el converteixen en un pol d’atracció per a aquelles persones que cerquen un nou indret on establir la seva residència o empresaris que busquen una nova oportunitat de negoci.

El govern andorrà contempla dues modalitats perquè una persona estrangera pugui establir de manera legal la seva residència a Andorra:

  • Residència activa: permís de residència amb permís de treball, és a dir, l’individu pot desenvolupar una activitat professional al país.
    • Residència activa per compte d’altri: permís per treballar a Andorra contractat per alguna empresa nacional.
    • Residència activa per compte propi: empresaris que estableixen o constitueixen la seva pròpia empresa i hi treballen.
  • Residència passiva o fiscal: permís de residència però sense autorització de treball.

Requisits per obtenir el permís de residència actiu?

El permís de residència activa està destinat a aquelles persones que són contractades per una empresa andorrana i als empresaris i emprenedors que creen una empresa al país.

En ambdós casos, caldrà que la persona física estableixi la seva residència principal i efectiva a Andorra, durant almenys 183 dies.

En el cas de la residència activa per compte d’altri, l’empresa contractant serà l’encarregada de tramitar el permís pel treballador amb el Departament d’Immigració d’Andorra, mentre que en el cas de la residència activa per compte propi serà l’individu qui farà dels tràmits i presentarà la documentació requerida. A més a més, en aquest últim cas, per obtenir el permís caldrà que els individus compleixin també els següents requisits:

  • Tenir una participació superior al 10% de la societat creada o adquirida: el titular ha de garantir que almenys el 10% de les accions de l’empresa o negoci van al seu nom.
  • Exercir un càrrec en l’òrgan d’administració de la societat: l’individu sol·licitant del permís ha de tenir un càrrec dins de l’empresa i ha d’acreditar que hi treballa activament.

La primera autorització que atorga el govern andorrà és d’un any, renovable tres vegades per períodes de dos anys. Passats els set anys, les renovacions successives es lliuren per períodes d’una durada de deu anys.

Si vols establir la teva residència a Andorra i tramitar el permís de residència activa, a IS21 t’assessorem sense cap compromís.


x