constitucio societats a andorra

Com constituir una societat a Andorra

Des de l'aprovació de la Llei 10/2012 d'Inversió Estrangera -que va entrar en vigor el 19 de juliol de 2012-, Andorra permet la constitució de societats amb capital 100% estranger.

Requisits previs socio-económics per a la constitució de societats

L'Objectiu del Govern andorrà és el d'atreure companyies que ofereixin una major diversificació de productes i serveis a Andorra i, conseqüentment, que aportin un valor afegit. Per ells, el Ministeri d'Economia valora cada petició de constitució de societat rebuda, tenint en compte aspectes com l'activitat a exercir, el model ocupacional i formatiu, el pla d'expansió, el model de responsabilitat corporativa o les vinculacions econòmiques i els socis estratègics , entre d'altres.

Amb l'objectiu de preservar els interessos estratègics de país, el Govern desestima les autoritzacions en dos supòsits: Quan la inversió provingui de països no cooperants en blanqueig de capital o finançament de l'terrorisme (Korea de el Nord, Algèria, Equador, Indonèsia i Myanmar) i quan la societat que es desitgi constituir perjudiqui la lliure competència, el mercat de treball o l'equilibri financer dels recursos públics.

Passos per constituir una societat a andorra

Per constituir una societat a Andorra cal seguir el següent protocol:

  1. Fer la reserva de la denominació social en el Govern. El període d'aprovació sol dilatar fins a un màxim de 7 dies. El cost total d'aquest tràmit és de 5,36 €.
  2. Sol·licitar a el Govern l'autorització d'inversió estrangera. Cal tant per a aquelles inversions estrangeres amb una participació superior a l'10% de l'capital social, com per a aquelles inversions en immobles. La resolució de l'aprovació o desestimació s'efectuarà com a màxim en un mes, amb una pròrroga de 15 dies. Si superat aquest període no s'ha rebut resposta per part de Govern, es donarà per acceptada l'autorització.
  3. Un cop aprovada l'autorització d'inversió estrangera, l'inversor ha de, primer, obrir un compte bancari i, a continuació, realitzar l'escriptura pública de la constitució de la societat davant el notari (disposa de 15 dies per a fer-ho). El cost d'aquest registre variarà en funció de l'tipus de societat: 957,77 € si es tracta d'una S.L. i 1.394,76 € si es tracta d'una S.A. A aquest, caldria sumar-li la tarifa del notariat i d'altres possibles col·laboradors externs que intervinguin per facilitar el procés, com el de la gestoria.
  4. A continuació, també en un termini màxim de 15 dies, s'ha d'inscriure la nova societat en el Registre d'Inversions Estrangeres.
  5. El següent pas consisteix a expedir el permís d'obertura de comerç davant l'organisme competent que, en aquest cas, es tracta d'el Comú (subdivisió territorial administrativa de el Principat d'Andorra) de la parròquia corresponent. D'una banda, s'ha de realitzar la reserva de l'nombre comercial -té un cost de 5,36 € - i, d'altra banda, sol·licitar l'obertura d'el comerç (s'hauran de pagar tant la taxa d'obertura d'el comerç -201,53 € - com la taxa d'inscripció en el Registre de Comerç -201,80 € -). La durada d'aquest tràmit variarà en funció de si es tracta d'un procediment simplificat -es resol en un màxim de 5 dies- un d'ordinari -es requereix un mínim de 30 dies per realitzar les inspeccions oculars pertinents per part de l'els tècnics-.

Si estàs pensant a obrir una societat a Andorra amb capital 100% estranger, en IS21 t'assessorarem sense cap compromís.


x