Funcionament cotitzacions Seguretat Social Andorra

Com funcionen les cotitzacions de la Seguretat Social d’Andorra?

La pregunta sobre com funciona el sistema de la Seguretat Social a cada país és un tema recurrent per a assalariats, autònoms i empresaris de qualsevol sector i indret. A més a més de generar molts dubtes, és una qüestió que acostuma a variar en funció de les diferents lleis i decrets que es formulin cada any entorn de la fiscalitat de cada nació.

La veritat és que qualsevol país que gaudeixi d'aquest sistema exigeix a treballadors i empresaris una cotització per poder gaudir dels avantatges associats al mateix, com poden ser una pensió de jubilació, una baixa laboral per malaltia, una prestació per desocupació...

En el cas d'Andorra, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) és l'organisme que administra el règim andorrà de Seguretat Social, creat l’any 1966. És una entitat parapública i té la missió d'assegurar la gestió administrativa, tècnica i financera del sistema andorrà de la seguretat social, sota el control del Govern. Un sistema que, actualment, s'estructura en dues branques: branca general i branca jubilació.

Cotitzacions a la seguretat social com a treballador per compte d’altri

En el cas d'un assalariat per compte d’altri, la llei andorrana estableix que el percentatge que la CASS ha de recaptar del salari brut mensual sigui del 22%, una xifra repartida entre treballador i empresari.

Els treballadors han de destinar un 6,5% del seu salari brut mensual a les arques de la CASS distribuïts en un 3% a la branca general i un 3,5% a la branca de jubilació; mentre que, en el cas de la companyia, aquesta aporta el 15,5% (7% i 8,5% per a la branca general i de jubilació, respectivament).

Cal destacar que és l'empresa la que s'encarrega d'abonar mensualment les quantitats directament a la CASS, i que algunes companyies decideixen assumir un major percentatge per així alliberar en part als seus treballadors.

Cotitzacions a la seguretat social com a treballador autònom

Tot teixit empresarial gaudeix d'una part que es denominen treballadors autònoms, que són aquelles persones físiques que realitzen de forma habitual, personal i directa una activitat econòmica a títol lucratiu, sense subjecció a un contracte de treball encara que utilitzi el servei remunerat d'altres persones.

En ser considerats treballadors estan subjectes al règim de la Seguretat Social, però la diferència és que estan obligats a tenir un sistema propi en el qual totes les cotitzacions corren pel seu compte. En el cas d'Andorra cal destacar que és la mateixa CASS la que decideix qui pot ostentar aquesta condició i qui no.

D'altra banda, la base mínima de cotització per a un autònom és de 2041.35 euros segons estableix la llei, mentre que el percentatge que ha de destinar a la CASS és el mateix que en el cas d'un treballador per compte d’altri, el 22% del seu salari brut mensual.

Així mateix, ha de destinar un 10% per a la branca general i un 12% per a la jubilació del treballador autònom. No obstant això, cal assenyalar que aquells autònoms que compleixin certs requisits especificats per la mateixa CASS podran acollir-se a reduccions i pagar menys mensualment.

Si necessites rebre assessorament personalitzat o tens qualsevol dubte sobre el sistema de cotitzacions no dubtis a contactar amb l’equip d’assessors fiscals d’IS21 sense cap compromís. Estarem encantats d’ajuda-te!


x