jubilació andorra

Andorra, destí atractiu per a la jubilació

El Principat d’Andorra és, sense cap mena de dubte, un emplaçament atractiu per viure-hi. Un alt nivell de serveis, sumats a un entorn natural idíl·lic, una bona qualitat de vida i una baixa fiscalitat, fan del país pirenaic un gran pol d’atracció per a moltes persones.

Els jubilats són, concretament, un d’aquests grups d’individus. I és que gràcies a una jurisdicció fiscal avantatjosa, els pensionistes poden maximitzar el rendiment del capital que han anat estalviant al llarg de la seva vida laboral.

Avantatges fiscals del sistema andorrà

El sistema fiscal d’Andorra es caracteritza, en primer lloc, per un IRPF únic del 10% i amb importants exempcions pels guanys de capital, una càrrega fiscal atractiva si es compara amb països veïns com Espanya o França, on els tipus màxims superen el 50%. En el cas espanyol, hi ha algunes comunitats autònomes on l’IRPF per a les rendes més altes arriba al 56%.

Un altre dels avantatges és la inexistència d’impostos tant sobre el patrimoni com sobre les successions i donacions. Cal destacar també que es tracta d’un país on s’apliquen uns tipus baixos a la tributació indirecta, com per exemple en el cas de l’IVA que se situa al 4,5%. Si ho comparem novament amb països de l’entorn, veurem que la diferència és més que notòria. Així per exemple, a Espanya el tipus general de l’IVA és del 21% mentre que a França és del 20%.

Així doncs, és evident que en cas de jubilació, la renda disponible serà molt més elevada per als residents a Andorra que en altres països de la Unió Europea.

Permís de residència a Andorra

En el cas d’aquelles persones que es vulguin retirar al Principat d’Andorra i no siguin residents al país, és necessari sol·licitar al Departament d’Immigració el permís de residència.

Andorra contempla quatre autoritzacions de residència sense dret a treballresidència passiva o fiscal-. Els jubilats han de tramitar el permís de residents sense activitat lucrativa. Per obtenir-lo cal complir una sèrie de requisits, com establir la seva residència principal i efectiva al país com a mínim durant 90 dies per any natural, o presentar la documentació oficial necessària requerida pel Departament d’Immigració d’Andorra. A més a més, caldrà que l’interessat acrediti el següent:

  • Demostrar que té solvència econòmica: Uns ingressos superiors al 300% del salari mínim d’Andorra, més un 100% per cadascun dels membres que estiguin al seu càrrec.
  • Invertir de forma permanent almenys 400.000 euros en alguna de les següents tipologies d’actius: béns immobles situats en territori andorrà, participacions en el capital social o en els fons propis de societats residents a Andorra, instruments de deute o finances emesos per entitats residents al país, instruments de deute emesos per qualsevol administració pública del Principat d’Andorra o dipòsits no remunerats a l’Institut Nacional de Finances.
  • Dipositar a l’Institut Nacional Andorrà de Finances 50.000 euros no remunerats.
  • Dipositar a l’Institut Nacional Andorrà de Finances 10.000 euros no remunerats per cadascun dels membres que estiguin al seu càrrec i que també adquireixen la condició de resident sense activitat lucrativa.

Com detalla el mateix departament, aquest permís de residència té dos anys de vigència, renovables per un període de dos anys –el primer cop- i per un període de tres anys a la segona renovació. Un cop passat aquest, les renovacions s’estableixen per un període de 10 anys.

Així doncs, un cop traslladada la residència, el contribuent esdevé resident fiscal a efectes andorrans i pot gaudir dels avantatges fiscals anteriorment mencionats, així com dels beneficis dels CDI’s subscrits per Andorra. Concretament, al setembre del 2015 es va ratificar el CDI entre Espanya i Andorra que va entrar en vigor a principis del 2016. El CDI’s amb França també ha estat ratificat

Si necessites rebre assessorament personalitzat o vols establir la teva residència a Andorra i vols tramitar el permís de residència sense treball contacta amb l’equip d’assessors fiscals d’IS21 sense cap compromís.


x