aconseguir permis residencia sense treball andorra

Viure a Andorra: Com aconseguir el permís de residència sense treball

El Principat d’Andorra presenta unes condicions socioeconòmiques molt interessants pels estrangers que cerquen un nou indret on establir la seva residència. Als avantatges fiscals s’ha de sumar la qualitat de vida d’Andorra: una renda per capita superior a la mitjana dels països de la OCDE i de la Unió Europea, preus competitius, estabilitat social i seguretat –Andorra és un dels països amb una taxa de criminalitat de les més baixes del món-, tres models de sistemes educatius gratuïts de qualitat, entorn natural protegit, entre altres aspectes.

El govern andorrà contempla dues opcions per tal que una persona estrangera pugui establir la seva residència de forma legal a Andorra: la residència activa (permís de residència amb dret a treball), és a dir, la persona pot desenvolupar una activitat professional al país i la residència passiva (permís de residència sense treball).

Categories de residències sense treball a Andorra

El Departament d’Immigració d’Andorra contempla quatre autoritzacions de residència sense dret a treball:

  1. Residència sense activitat lucrativa
  2. Residència per a professionals amb projecció internacional
  3. Residència per raons d’interès científic, cultural i esportiu
  4. Residència per ingrés en centres geriàtrics privats o per ingrés en centres de cures mèdiques o terapèutiques privats

Com aconseguir el permís de residència sense treball a Andorra

Per obtenir el permís de residència sense dret a treball o sense activitat lucrativa la persona física ha d’establir la seva residència principal i efectiva a Andorra durant almenys 90 dies per any natural, amb la condició de no exercir cap activitat laboral ni professional.

El Departament d’Immigració d’Andorra estableix una sèrie de condicions per tal d’obtenir el permís de residència sense dret a treball. Així doncs, a més de presentar la documentació oficial-original i fotocòpia del passaport, certificat d’antecedents penals, revisió mèdica, etc.-, l’estranger que vulgui obtenir el permís de residència sense activitat lucrativa ha de complir els següents requisits:

  • Demostrar que té solvència econòmica: el titular ha garantir que disposa d’uns ingressos superiors al 300% del salari mínim d’Andorra, més un 100% per cadascun dels membres que estiguin al seu càrrec.
  • Invertir de forma permanent almenys 400.000 euros en alguna de les següents tipologies d’actius: béns immobles situats en territori andorrà, participacions en el capital social o en els fons propis de societats residents a Andorra, instruments de deute o finances emesos per entitats residents al país, instruments de deute emesos per qualsevol administració pública del Principat d’Andorra o dipòsits no remunerats a l’Institut Nacional de Finances.
  • Dipositar a l’Institut Nacional Andorrà de Finances 50.000 euros no remunerats
  • Dipositar a l’Institut Nacional Andorrà de Finances 10.000 euros no remunerats per cadascun dels membres que estiguin al seu càrrec i que també adquireixen la condició de resident sense activitat lucrativa

El permís de residència sense activitat lucrativa té una vigència de dos anys, renovables per un període de dos anys -el primer cop- i per un període de tres anys a la segona renovació. Transcorregut aquest temps, les renovacions successives s’estableixen per un període de deu anys.

Si t’agradaria establir la teva residència a Andorra i vols tramitar el permís de residència sense treball a IS21 t’assessorem sense cap compromís.


x