250 permis residencia treball andorra compte propi

Andorra autoritza 250 permisos de residència i treball per compte propi

Amb l’objectiu de seguir fomentant la inversió estrangera, el govern andorrà ha aprovat una nova quota d’autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi.

D’acord amb la normativa legal vigent -la Llei qualificada d’Immigració, Llei d’inversió estrangera al Principat d’Andorra i Llei d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals-, el nou reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi estableix un total de 250 permisos, dels quals 50 es reserven per a professionals liberals.

Tot i això, en cas que s’esgoti alguna de les dues modalitats, el reglament preveu la concessió de l’autorització sol·licitada, sempre i quan no s’hagi exhaurit la quota general fixada.

Criteris per concedir les autoritzacions d’immigració

Les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi es concediran per estricte ordre cronològic d’entrada de les sol·licituds. Tot i això, es donarà prioritat, en primer lloc, als nacionals dels estats que han signat i ratificat un conveni amb el Principat d’Andorra i, en segon lloc, als nacionals dels estats membres de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu. Posteriorment, als nacionals d’altres estats.

En cas de renovació de l’autorització d’immigració de residència i treball per compte propi, la persona titular ha d’acreditar que conserva les mateixes condicions i pressupòsits de fet pels quals se li va atorgar el permís d’immigració inicial.

L’equip de professionals d’IS21 s’encarrega de la gestió d’autoritzacions d’immigració al Principat d’Andorra. Si tens qualssevol dubte o t’agradaria tramitar la sol·licitud per aconseguir el permís de residència i treball per compte propi, contacta sense cap compromís.


x