nova marca andorra

Participa en la construcció de la nova marca Andorra

Amb l'objectiu de construir una nova marca Andorra que ajudi a potenciar la competitivitat del país andorrà a nivell internacional, la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) ha posat en marxa el projecte de re difinició de la marca Andorra.

El disseny de la nova marca Andorra es divideix en tres fases. Durant la primera etapa, es van recollir les opinions dels andorrans sobre les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del Principat. Després d'analitzar les dades obtingudes, la CEA ha creat un nou formulari, a nivell interncional, amb l'objectiu de conèixer la visió dels estrangers sobre el Principat d'Andorra.

La implementació de la nova marca Andorra, prevista per al segon semestre del 2018, ajudarà a diversificar i fer créixer l’economia andorrana.

Dóna la teva opinió sobre el Principat d'Andorra responent a la breu enquesta que trobaràs en aquest enllaç.


x