esports electronics andorra

Els eSports, un sector estratègic per Andorra

En l'actualitat els esports electrònics estan vivint el seu millor moment en termes de notorietat, inversió i seguidors. En aquest escenari, Andorra es presenta com un indret excel·lent per aquest tipus de negoci, amb una molt bona connectivitat d’Internet i un marc fiscal atractiu. L’aposta i la regulació d’aquest sector estratègic permetrà al Principat atraure inversors estrangers i noves empreses.

Regulació del sector dels esports electrònics

És en aquest sentit que el Govern d’Andorra està treballant en un projecte de llei dels Esports Electrònics amb l’objectiu d’establir un marc jurídic per al desenvolupament d’aquestes activitats, tant econòmiques com formatives i de lleure. Regular aquest sector pot implicar un gran creixement internacional per al país i la diversificació de l’economia andorrana, aspectes que afavoreixen el teixit empresarial local així com l’atracció de companyies innovadores i creatives.

Un sector a l’alça

I és que el creixement d’aquesta indústria és imparable. En un principi els eSports s’associaven a tornejos minoritaris o locals, però en els últims temps s'han convertit en un fenomen de masses. Actualment, més de 300 milions de persones els segueixen de forma habitual, i alguns esdeveniments apleguen més espectadors davant les pantalles que l'esport tradicional. Per exemple, la final del Mundial de League of Legends va arribar als 75 milions d'espectadors el 2017, moltes més persones que la darrera final de l’NBA als Estats Units.

Però no es tracta d'un simple moviment esportiu. Els esports electrònics formen part d’una revolució impulsada per l'expansió d'internet i l'arribada de noves plataformes. Ofereixen diversos vessants de negoci com l’organització de competicions, la generació de contingut, la creació d’aplicacions, la formació o l’establiment d’equips.

L’associació andorrana d’esports electrònics

També és en aquest sentit que ha nascut l’associació andorrana d’esports electrònics el passat mes de desembre del 2020. Aquesta vol ser un referent per permetre coordinar tots els treballs al respecte que es duguin a terme al país i ajudar així a posicionar-lo com un lloc de referència en l’escena global d’aquest sector.

eSports a Andorra: una gran oportunitat de negoci

eSports Andorra oportunitat de negociAndorra busca atreure empreses de base tecnològica d’alt valor afegit amb projecció internacional i que aprofitin els avantatges competitius dels quals disposa el país, i els eSports en són una gran oportunitat de negoci. La legislació d’aquest sector permetrà oferir una proposta de valor a la indústria local, i que el talent i les empreses del país així com els actors internacionals trobin en el Principat un espai propici per a dur a terme les seves activitats i alhora fer créixer el país.


x