El creixement econòmic

El creixement econòmic d'Andorra

Durant el segon trimestre d'aquest 2019, l'economia andorrana ha crescut un 2,3%, per sobre dels índexs de creixement registrats a França i a Europa, i en els mateixos termes que l'economia espanyola. Els resultats globals en positiu es deriven del fort dinamisme del sector serveis, pilar econòmic del país, el qual, segons les dades oficials, representa el 80% del valor de PIB. Altres sectors, com el de la construcció i els serveis no financers, no mostren creixements tan intensos com passa amb la tendència global de l'economia del país.

Dins l'àmbit d'activitat dels serveis, s'hi inclouen tres grans subsectors que s'agrupen, d'acord amb la classificació europea d'activitats econòmiques: el subsector format pel comerç, el transport, l'hostaleria i la informació, que s'ha convertit, des de finals del 2014, en l'accelerador principal de l'economia andorrana; el subsector de l'àrea de serveis, que agrupa activitats financeres, immobiliàries, professionals i tècniques; i el subsector de les administracions públiques, amb educació, sanitat, serveis socials i personals.

En termes generals, tots els sectors han mantingut una tendència positiva durant el segon trimestre del 2019, exceptuant l'agricultura, que cau un 1,2%, i la indústria, que baixa 4 dècimes en relació amb els tres primers mesos de l'any. El creixement percentual del sector de la construcció en aquest mateix període segueix sent molt positiu i se situa en el 5,3%.

Des del 2012, l'economia experimenta un ritme sostingut de recuperació que, des del quart trimestre del 2014 ha anat acompanyat de taxes de creixement positives. Aquest context ens permet assegurar que la salut econòmica del Principat és bona i que el país s’aferma com una plaça a tenir molt en compte per a nous projectes d’inversió. Si aquesta és la vostra intenció, a IS21 us assessorarem i acompanyarem en qualsevol de les possibilitats que vulgueu emprendre.


x