economia circular a Andorra

Andorra, pionera en economia circular

Actualment, el temps de vida dels productes és molt curt. Quan els adquirim, ho fem des del punt de vista de les necessitats del moment i, quan aquests deixen de ser-nos útils, senzillament els llencem. El concepte d'Economia Circular sorgeix per trencar aquesta dinàmica amb l'objectiu d'aconseguir tancar el cicle de vida dels productes i els serveis, prioritzant els criteris de la reutilització i optimització.

En aquesta cursa per transformar el model econòmic, Andorra té l'oportunitat de convertir-se en un referent internacional i ja ha detectat aquells espais i processos en els quals pot començar a treballar de forma conjunta, des de les administracions públiques, els agents econòmics i socials i la ciutadania.

El canvi cap a un model d'Economia Circular a Andorra

El canvi cap a un model d'Economia Circular a Andorra passa pel desenvolupament de polítiques que abordin aspectes com ara:

  • La reducció del malbaratament alimentari.
  • La disminució del consum excessiu de plàstics, prohibint-ne els d'un sol ús.
  • El foment de la reutilització de materials i el reciclatge, sobretot en el sector de la construcció.

A altres nivells, es poden portar a terme pràctiques de contractació més sostenibles, limitar l'ús del paper a l'administració i donar suport perquè les empreses puguin aplicar pràctiques i processos encaminats a la sostenibilitat.

El paper del sector turístic

En aquest sentit, sectors motors d'activitat del país, com el turisme, ja adopten pràctiques encaminades a aquest objectiu treballant perquè el paper del turisme contribueixi al desenvolupament econòmic a partir de pràctiques i difusió de valors de sostenibilitat i d'inclusió social com la protecció ambiental, l'ús eficient dels recursos en les seves activitats. Andorra ja està en la línia de les polítiques que Europa promou d'un temps ençà per assolir l'objectiu que visualitzarà tot aquest esforç: aconseguir reciclar el 50% dels residus que generem amb horitzó a l'any vinent.

Integral Serveis 21 celebra la posició d'Andorra davant d'aquest repte econòmic i social i contribuirà assessorant les empreses que desitgin adoptar els processos i les mesures necessàries per assolir aquest model de creixement sostenible.


x