andorra procés adhesió fons monetari internacional

Andorra inicia el seu procés d'adhesió a l'FMI

“Avui tinc el plaer d’anunciar-vos que Andorra ha presentat una candidatura per esdevenir el 190è membre de l’FMI, ha anunciat la directora del Fons, Kristalina Georgieva, en el seu compte de Twitter.

Així s’ha fet recentment públic i oficial el desig del Govern d’Andorra d’iniciar el procés d’adhesió al Fons Monetari Internacional, una institució creada per promoure l'estabilitat financera i la cooperació monetària internacional.

Arrenca doncs un procés que té aproximadament una durada d'un any i que implica un treball conjunt dels equips tècnics de l'FMI i de l'executiu andorrà. Aquests treballs permetran, entre altres, fixar la quota corresponent a Andorra així com reunir el conjunt de dades estadístiques facilitades pel país.

Perquè adherir-se a l’FMI és convenient per al Principat?

Que la quasi totalitat dels països del món formin part en l'actualitat de l'FMI posa de manifest quina és la influència i pes d'aquesta institució a escala internacional. El fet de pertànyer a aquesta institució garanteix als països una sèrie de beneficis als quals, d'altra manera, els resultaria cars o de difícil accés.

  • Com a institució central de sistema monetari internacional, busca evitar les crisis econòmiques aconsellant i proposant mesures als països que la componen.
  • L'FMI ofereix un fons d'ajuda als països membres que puntualment pugin necessitar de finançament per superar desequilibris en la balança de pagaments.

El seu finançament principal va a càrrec de les quotes de cadascun dels 189 països que hi participen.  Les contribucions depenen principalment de la mida i pes de l'economia dels països en relació amb el total de l'economia mundial.

La banca andorrana ja ha celebrat l’inici del procés a través d’un comunicat d’Andorran Banking on es considera que “l’adhesió d’Andorra a l’FMI millorarà la cooperació internacional, l’accés a assistència tècnica i formació per exemple en temàtiques financeres o estadístiques o la possibilitat de rebre finançament en cas de necessitat.”

L’opinió d’Integral Serveis 21 és compartida: l'adhesió d'Andorra a l'FMI permetrà millorar la reputació i homologació internacional de Principat.

Els dies vinents i, segons els estatuts de l'organització, el Comitè Executiu de l’FMI estudiarà la sol·licitud i remetrà una recomanació al Consell de Govern del Fons en forma de resolució.


x