Notìcies

Com s’han de cotitzar les rendes o salari en espècie a Andorra?

Les rendes o retribucions en espècie són considerades totes aquelles remuneracions que un treballador no percep en forma de diners, sinó de productes, béns o serveis. Són moltes les empreses que posen en pràctica aquesta política retributiva amb els seus empleats com a mètode de motivació i incentiu que pot influir en el benestar del…
Leer más

Com funcionen les cotitzacions de la Seguretat Social d’Andorra?

La pregunta sobre com funciona el sistema de la Seguretat Social a cada país és un tema recurrent per a assalariats, autònoms i empresaris de qualsevol sector i indret. A més a més de generar molts dubtes, és una qüestió que acostuma a variar en funció de les diferents lleis i decrets que es formulin…
Leer más

Què he de fer si sóc un subjecte obligat a comunicar informació?

Les institucions financeres afectades han de registrar-se al portal habilitat a aquest efecte amb l’única finalitat d’efectuar l’informe anual a l’autoritat competent del Govern d´Andorra. Aquest registre no serà públic ni consultable per tercers, i existirà únicament per presentar l’informe anual a l’autoritat competent del Govern d’Andorra.
Leer más

Hi ha institucions financeres no obligades a comunicar informació?

Tal com estableix l'article 4 de la Llei 19/2016, són considerades institucions financeres andorranes no obligades a comunicar informació les institucions financeres definides a l’apartat B de la secció VIII de l’annex I de la Llei d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal residents a Andorra i, en particular, les institucions següents: a) El Principat d’Andorra i la…
Leer más